Πρόγραμμα

Μέρα 1η

 • Εισαγωγή
 • Συναρμολόγηση των μηχανικών μερών του ρομπότ
 • Ηλεκτρικές συνδέσεις
 • Εγκατάσταση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος
 • Μπαταρίες – φόρτιση, χειρισμός και εγκατάσταση
 • Εγκατάσταση περιβάλλοντος ανάπτυξης
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε γλώσσα C και διασύνδεση με το υλικό (hardware)
  • Μεταβλητές και μαθηματικά
  • Εντολές υπό συνθήκη
  • Εντολές επανάληψης
  • Έλεγχος βομβητή
  • Μέτρηση τάσης – έλεγχος φόρτισης της μπαταρίας

Μέρα 2η

 • Μετακίνηση του ρομπότ
  • Ανάπτυξη μικρών προγραμμάτων για μικρές κινήσεις
 • Μετακίνηση του ρομπότ με ανάδραση – χρήση των κωδικοποιητών
  • Έλεγχος της ταχύτητας
  • Κίνηση κατά μήκος ορθογώνιων μονοπατιών
  • Κίνηση σε κυκλική διαδρομή
 • Προσπάθεια κίνησης κατά μήκος συγκεκριμένου μονοπατιού
  • Μικρός διαγωνισμός – ποιος μπορεί να φτάσει στο τέλος της διαδρομής                                     ακολουθώντας το μονοπάτι πιο πιστά
 • Εγκατάσταση και έλεγχος των αισθητήρων αφής
 • Χρήση των αισθητήρων αφής για την αποφυγή εμποδίων
  • Ανίχνευση εμποδίων και κίνηση προς τα πίσω

Μέρα 3η

 • Χρήση αισθητήρων υπερύθρων
  • Αποφυγή των γωνιών τραπεζιού
 • Εγκατάσταση αισθητήρα υπερήχων και του αντίστοιχου κινητήρα
  • Συζήτηση της αρχής λειτουργίας του αισθητήρα υπερήχων
  • Ανάπτυξη κώδικα για τη μέτρηση της απόστασης
  • Ανάπτυξη κώδικα για τη λειτουργιά σάρωσης του αισθητήρα
  • Αυτοματοποίηση της λειτουργίας σάρωσης
 • Περιήγηση του ρομπότ και αποφυγή εμποδίων με χρήση του αισθητήρα υπερήχων
  • Φάση 1η – Όταν ανιχνεύσεις εμπόδιο σταμάτα
  • Φάση 2η – Σταμάτα, κινήσου προς τα πίσω και στρίψε
  • Φάση 3η – Σταμάτα, κινήσου προς τα πίσω και στρίψε κατά μια τυχαία γωνία
 • Περιήγηση πολλών ρομπότ ταυτόχρονα και αποφυγή συγκρούσεων

Μέρα 4η

 • Εγκατάσταση αισθητήρων υπερύθρων
  • Αρχές λειτουργίας
  • Διαβάζοντας την είσοδο από τους αισθητήρες υπερύθρων
 • Ανάπτυξη προγράμματος για την παρακολούθηση γραμμής στο πάτωμα
 • Επέκταση του προγράμματος για την ανίχνευση διασταυρώσεων τύπου Τ
 • Ανίχνευση αδιεξόδου και στροφή 180ο μοιρών

Μέρα 5η

 • Εύρεση εξόδου σε λαβύρινθο
 • Χρήση αισθητήρα υπερήχων για μείωση ταχύτητας κατά την κίνηση σε γραμμή χωρίς διασταυρώσεις
 • Εύρεση αντικειμένου μέσα σε λαβύρινθο
 • Απομακρυσμένος χειρισμός ρομπότ με τη σκέψη
 • Ανοικτό εργαστήριο - Παρουσίαση δημιουργιών σε γονείς και επισκέπτες