Ρομποτική

ActivityBot Image

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες και γνώσεις από το χώρο της Ρομποτικής, του Προγραμματισμού και των Μικροεπεξεργαστών.

Το ρομπότ που χρησιμοποιείται είναι το ActivityBot της Parallax το οποίο διαθέτει δυνατότητες παράλληλης εκτέλεσης πολλών διεργασιών, ελιγμών υψηλής ακρίβειας και ενσωμάτωσης αισθητήρων και άλλων κυκλωμάτων χωρίς την ανάγκη κολλήσεων.

Οι μαθητές μαθαίνουν να συναρμολογούν το ρομπότ και να ενσωματώνουν κινητήρες και αισθητήρες (υπερήχων, υπέρυθρων, φωτός, αφής) ώστε το ρομπότ να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Επίσης, λαμβάνουν οδηγίες πώς να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα προγραμματισμού C για να σχεδιάσουν νέα ή να τροποποιήσουν έτοιμα προγράμματα για την εκτέλεση διαφόρων σεναρίων.

Η ύλη των μαθημάτων είναι περιεκτική και έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για την σταδιακή προσαρμογή των μαθητών. Αναλυτικές οδηγίες, διαγράμματα, κώδικας και συνεχή βοήθεια παρέχεται στους μαθητές στη διάρκεια των μαθημάτων.