Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στην ενότητα της Ρομποτικής ανέρχεται στα 300€. Τονίζεται ότι στο κόστος ΔΕΝ περιλαμβάνεται το ρομποτ που θα χρησιμοποιήσει κάθε μαθητής στη διάρκεια του προγράμματος. Εάν κάποιος μαθητής επιθυμεί να το αγοράσει θα επιβαρυνθεί με ένα επιπλέον κόστος της τάξης των 200€. Τέλος, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος παρέχεται καθημερινό ελαφρύ γεύμα. 

Η εξόφληση του κόστους των εργαστηρίων θα πρέπει να γίνει εντός 10 ημερών μετά την ειδοποίηση επιλογής ή πριν από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

Για τη συμμετοχή των μαθητών σε παραπάνω από ένα από τα εργαστήρια SMARTcamp προβλέπεται έκπτωση της τάξεως του 20%.