Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στην ενότητα της Ρομποτικής ανέρχεται στα 300€. Τονίζεται ότι στο κόστος ΔΕΝ περιλαμβάνεται το ρομποτ που θα χρησιμοποιήσει κάθε μαθητής στη διάρκεια του προγράμματος. Τέλος, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος παρέχεται καθημερινό ελαφρύ γεύμα. 

Η εξόφληση του κόστους των εργαστηρίων θα πρέπει να γίνει εντός 10 ημερών μετά την ειδοποίηση επιλογής ή πριν από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

Για τη συμμετοχή των μαθητών σε παραπάνω από ένα από τα εργαστήρια SMARTcamp προβλέπεται έκπτωση της τάξεως του 20%.