Εκπαιδευτές

Yiannis Papelis

Education

Ph.D., Electrical & Computer Engineering
1993, University of Iowa
M.S., Electrical & Computer engineering
1989, Purdue University
B.S., Electrical Engineering (honors), CS minor
1988, Southern Illinois University

Research Interests and Expertise

Dr. Papelis’ research interests include autonomous unmanned systems, NextGen, semi-autonomous behavior modeling, and immersive virtual reality. Dr. Papelis has extensive experience in modeling and simulation of autonomous agents, as well as practical experience with robotics and unmanned systems, both autonomous and remote controlled as well as real-time and embedded systems. He participated in the Darpa Urban Challenge competition as part of the University of Central Florida team and was responsible for developing autonomous navigation algorithms for a ground vehicle guided by a fused set of sensors including an integrated INS/GPS system, vision and lidar. More recently, he has worked extensively with NASA LaRC on a series of projects developing enhanced capabilities to support DAG-ATM research, including a demonstration of a hybrid simulation utilizing an ADS-B simulation integrated through avionics hardware into ATOS. Dr. Papelis has been active in STEM outreach and has designed and been the lead instructor for several robotics hands-on summer camps for high school students. He has significant experience in managing large projects focusing on tangible deliverables. Dr. Papelis has long been involved with aviation, has been a member of the Experimental Aircraft Association, and is a private pilot with tailwheel endorsement and has enjoyed several hours of training in aerobatic maneuvers.

Γιώργος Βαστιάνος

Ο Γεώργιος Βαστιάνος έλαβε πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά το 2000 και μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. στον τομέα των Data Communications από το Brunel University, West London, UK το 2006. Από το 2000 και μετά έχει εργαστεί συνολικά σε 16 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και την Γ.Γ.Ε.Τ. Έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας & συν-συγγραφέας σε 35 τεχνικά συγγράμματα στους τομείς της Ρομποτικής, Βιομηχανικών & Κτηριακών Αυτοματισμών και Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών. Από το 2003 έως το 2007 ήταν reviewer σε 5 επιστημονικά συνέδρια του IEEE στους τομείς της Ρομποτικής και των Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών. Η επαγγελματική του σχέση με την Ρομποτική στους τομείς της Έρευνας και των Βιομηχανικών Εφαρμογών ξεκίνησε το 2000 ενώ την τελευταία δεκαετία οι ερευνητικές του δραστηριότητες επικεντρώνονται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και πειραματισμό στους τομείς των embedded συστημάτων, πομποδεκτών RF & κεραιών, ψηφιακών επικοινωνιών στενού φάσματος, διάδοσης Η/Μ κυμάτων και του software defined radio. Από το 2003 είναι κάτοχος Class 1 CEPT T/R 61-01 Ρ/Ε άδειας και από το 2010 αποτελεί μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

Κώστας Ριζογιάννης

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Ριζογιάννης απέκτησε το πτυχίο στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες (2001), το μεταπτυχιακό στην Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα (2003) και το διδακτορικό στην Επεξεργασία Σήματος για Ασύρματες Επικοινωνίες (2010), από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως Ερευνητής και Προγραμματιστής στην περιοχή των ασύρματων επικοινωνιών και ως Καθηγητής Πληροφορικής και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Σήμερα, εργάζεται ως Συνεργάτης Ερευνητής στο εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ συμμετέχοντας σε χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επαναληπτικές Monte Carlo μεθόδους, προσαρμοστικούς αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος, ασύρματες επικοινωνίες και MIMO συστήματα.

Κωνσταντίνος - Γεώργιος Θάνος

Ο Κωνσταντίνος - Γεώργιος Θάνος κατέχει δίπλωμα φυσικής και μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό με διάκριση, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ο τίτλος της πτυχιακής εργασίας αφορά την υλοποίηση αλγορίθμου εύρεσης βίντεο με βάση το περιεχόμενο. Η εργασιακή του εμπειρία σχετίζεται με την ανάπτυξη λογισμικού που αφορά εφαρμογές computer vision και ευφυή συστήματα. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας και εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μοντελοποίηση ανθρώπινης συμπεριφοράς, συστήματα συστάσεων και την εξόρυξη πληροφορίας.