Εργαστήρια

Ρομποτική

Οι μαθητές αποκτούν βασικές γνώσεις Ρομποτικής, Προγραμματισμού και Μικροεπεξεργαστών.

Ψηφιακές Τέχνες

Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις σχετικά με το Animation, τη Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, το 3D Projection Mapping και τη διαδικασία παραγωγής μικρού μήκους animation (χαρακτήρας, σενάριο, περιβάλλον).