Εργαστήρια

Ρομποτική

Οι μαθητές αποκτούν βασικές γνώσεις Ρομποτικής, Προγραμματισμού και Μικροεπεξεργαστών.

Ψηφιακές Τέχνες

Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις σχετικά με το Animation, τη Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, το 3D Projection Mapping , τη διαδικασία παραγωγής μικρού μήκους animation (χαρακτήρας, σενάριο, περιβάλλον) και τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (AR).