Πρόγραμμα

A' Κύκλος - Εισαγωγικό

Μέρα 1η

 • Εισαγωγή στο Animation.
 • Τεχνικές και κατηγοριοποιήσεις.
 • Προβολή παραδειγμάτων από κάθε τεχνική (2d, stop motion, 3d) και βίντεο με τη διαδικασία δημιουργίας τους.
 • Τα στάδια πριν την παραγωγή. Σενάριο και Σχεδιασμός (Storyboard, Styleframe, Design).
 • Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας.
 • Δημιουργία απλών σχημάτων. Το περίγραμμα και το γέμισμα.
 • Χρώμα.
 • Επίπεδα.
 • Χρήση πινέλων. Ζωγραφίζοντας ψηφιακά.
 • Άσκηση: Δημιουργία animation με ψηφιακές μεθόδους, το παράδειγμα μιας μπάλας που αναπηδά.

Μέρα 2η

 • Φωτογράφιση μαθητών για την δημιουργία ψηφιακών χαρακτήρων για animation.
 • Εισαγωγή εικόνας σε πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας.
 • Διαδικασία επιλογής αντικειμένου και αποκόλλησης από το περιβάλλον.
 • Δημιουργία ψηφιακού χαρακτήρα για animation.
 • Κίνηση ψηφιακού χαρακτήρα.
 • Άσκηση: Δημιουργία ψηφιακού animation ενός χαρακτήρα που περπατά.

Μέρα 3η

 • Εισαγωγή στο projection mapping.
 • Ιστορική αναδρομή και παρουσίαση τεχνικών που έχουν χρησιμοποιηθεί από τις αρχές του 20ου αιώνα, έως σήμερα.
 • Πού χρησιμοποιείται το projection mapping? Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Γνωριμία με λογισμικό προσαρμογής προβολής σε γεωμετρία. Εξοικείωση με την έννοια της μάσκας και του πλέγματος.
 • Εισαγωγική ασκηση 01: μαρκάρισμα περιγραμματος/ακμών μακετας.
 • Εισαγωγική ασκηση 02: ανάθεση διαφορετικού χρώματος σε καθεμία από τις πλευρές της μακετας.
 • Παρουσίαση demo project και pipeline (ακολουθία σταδίων εργασίας για mapping σε μακέτα.
 • Παρουσίαση τελικής άσκησης: “Οδός Ονείρων”. Προβολή μίας εικονικής αθηναϊκής γειτονιάς στη μακέτα, όπου τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν ένα animation στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, συνδυάζοντας τις τεχνικές των προηγούμενων ασκήσεων.
 • Ανάθεση επιφάνειας εργασίας κάθε μαθητή και επεξεργασία σεναρίου.
 • Προετοιμασία υλικού για το τελικό animation.

Μέρα 4η

 • Επεξεργασία και σύνθεση των τελικών animations.
 • Δοκιμές προσαρμογής προβολής και δημιουργία μάσκας για κάθε βίντεο.

Μέρα 5η

 • Τελευταίες πινελιές!
 • Παρουσίαση.

Β' Κύκλος - Προχωρημένο

Μέρα 1η

 • Σχεδιασμός χαρακτήρα (Character Design). Εισαγωγή και παραδείγματα. Ανάπτυξη ιδεών για τη δημιουργία ενός χαρακτήρα - μορφολογικά στοιχεία, προσωπικότητα και δράσεις. Σκίτσα και προσχέδια.
 • Δημιουργία σεναρίου για ένα animation.

Μέρα 2η

 • Δημιουργία του δισδιάστατου χαρακτήρα σε ψηφιακό περιβάλλον (σύνθεση απλών σχημάτων), με δομή για χρήση σε animation.
 • Σχεδιασμός του περιβάλλοντος που διαδραματίζεται η ιστορία.

Μέρα 3η & 4η

 • Εισαγωγή των στοιχείων σε πρόγραμμα δημιουργίας 2d animation.
 • Κίνηση του χαρακτήρα και επιμέρους δράσεις.
 • Ήχος.
 • Δημιουργία τίτλων.
 • Παραγωγή τελικού βίντεο και μεταφόρτωση σε ιστοσελίδες προώθησης βίντεο (vimeo, youtube κλπ).
 • Παρουσίαση παραδειγμάτων διάδρασης.

Μέρα 5η

 • Διάδραση με κίνηση του χαρακτήρα σε πραγματικό χρόνο.
 • Τελική παρουσίαση.