Ψηφιακές Τέχνες

Στα εργαστήρια αυτά οι μαθητές θα ασχοληθούν με το Animation, την Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, το Σχεδιασμό Χαρακτήρα, τη Δημιουργία Βίντεο, το 3D Projection Mapping και τη διάδραση σε ψηφιακό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα για το:

Εισαγωγικό Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών & Animation (Α’ Κύκλος):

Oι μαθητές/τριες μέσα από μια εισαγωγή στις αναλογικές και ψηφιακές μορφές του Animation θα γνωρίσουν τις τεχνικές, τις βασικές αρχές και τις διαδικασίες υλοποίησής του, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια του εργαστηρίου να τις εφαρμόσουν στις δικές τους ψηφιακές δημιουργίες. Η πρώτη δημιουργία animation των μαθητών θα είναι μια μπάλα που αναπηδά.

Με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θα μάθουν να επεξεργάζονται εικόνες ψηφιακά, όπως πχ. εισαγωγή και επεξεργασία φωτογραφιών, σχεδιασμό και επεξεργασία εικόνων, με σκοπό να δημιουργήσουν ψηφιακά animation. Οι μαθητές θα εφαρμόσουν τις αρχές και διαδικασίες που έμαθαν φτιάχνοντας σε ψηφιακά animation έναν χαρακτήρα που περπατά.

Τέλος, οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα animation το οποίο θα προβληθεί σε ένα σύνολο αντικειμένων με την τεχνική του 3D Projection Mapping. Tο 3D Projection Mapping είναι η τεχνική που προκαλεί την οπτική παραμόρφωση της γεωμετρίας ενός δοσμένου όγκου, μέσω μίας εικονικής προβολής, ειδικά προσαρμοσμένης πάνω στον εκάστοτε κάναβο.

Προχωρημένο Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών & Animation (Β’ Κύκλος):

Οι μαθητές/τριες θα δημιουργήσουν ένα animation μικρού μήκους. Πιο συγκεκριμένα, θα έρθουν σε επαφή με το Προπαρασκευαστικό Στάδιο Παραγωγής (Pre-Production), δηλαδή τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός χαρακτήρα, τη δημιουργία σεναρίου για ένα animation μικρού μήκους και το σχεδιασμό του περιβάλλοντα χώρου στον οποίο διαδραματίζεται η ιστορία.

Κατά τη διαδικασία Παραγωγής (Production), οι μαθητές/τριες θα δημιουργήσουν το δισδιάστατο χαρακτήρα τους και τον περιβάλλοντα χώρο ψηφιακά και θα δουλέψουν πάνω στην παραγωγή της μικρού μήκους ταινίας τους. Τέλος, θα προσθέσουν ήχους ή/και μουσική, θα δημιουργήσουν τους αρχικούς και τελικούς τίτλους της ταινίας (διαδικασία Post-Production) και θα μεταφορτώσουν το τελικό τους βίντεο σε ιστοσελίδες προώθησης, όπως το vimeo και το youtube.

Προϋποθέσεις παρακολούθησης Β' Κύκλου:

α. Παρακολούθηση Εισαγωγικού Εργαστηρίου Α' Κύκλου ή
β. Βασικές γνώσεις προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και ολοκλήρωση βασικών ασκήσεων animation όπως πχ bouncing ball και walking cycle.