Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για κάθε ενότητα των Ψηφιακών Τεχνών (Α' Κύκλος & Β' Κύκλος) ξεχωριστά, ανέρχεται στα 250€, συμπεριλαμβανομένου και του γεύματος που προσφέρεται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η εξόφληση του κόστους των εργαστηρίων θα πρέπει να γίνει εντός 10 ημερών μετά την ειδοποίηση επιλογής ή πριν από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

Για τη συμμετοχή των μαθητών σε παραπάνω από ένα από τα εργαστήρια SMARTcamp προβλέπεται έκπτωση της τάξεως του 20%.