Πληροφορίες Πληρωμής

Το κόστος συμμετοχής για κάθε εργαστήριο είναι:

  • Ψηφιακές Τέχνες & Animation Α' Κύκλος: 250 €
  • Ψηφιακές Τέχνες & Animation Β' Κύκλος: 250 €
  • Ρομποτική: 300 €

Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής για το εργαστήριο που έχετε επιλέξει, γίνεται με κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ: GR8701720090005009010728458

Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το Επώνυμο και το Όνομα του μαθητή/μαθήτριας που θα συμμετάσχει και ένας κωδικός που αντιστοιχεί στο εργαστήριο που έχετε επιλέξει:

  • ΣΡ - Για το εργαστήριο Ρομποτικής
  • ΣΨΤ1 - Για το εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών & Animation 1 - Α' Κύκλος (Εισαγωγικό)
  • ΣΨΤ2 - Για το εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών & Animation 2 - Β' Κύκλος (Προχωρημένο)
  • Συνδυασμός αρχικών στην περίπτωση συμμετοχής ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας σε παραπάνω από ένα εργαστήρια π.χ. ΣΡ & ΣΨΤ1 για τη συμμετοχή στο Εργαστήριο Ρομποτικής και στο Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών & Animation - A’ Κύκλος

Μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας ο κηδεμόνας (που αναφέρεται στην αίτηση) θα λάβει σχετικό ενημερωτικό email με τη διαδικασία εξασφάλισης της συμμετοχής του παιδιού στα εργαστήρια. Εάν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που υπάρχουν στην αντίστοιχη σελίδα.

Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση μη παρουσίας του μαθητή στα εργαστήρια, παρα μόνο εαν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.