Πληροφορίες Πληρωμής

Το κόστος συμμετοχής για κάθε εργαστήριο είναι:

  • Ψηφιακές Τέχνες & Animation Α' Κύκλος: 250 €
  • Ψηφιακές Τέχνες & Animation Β' Κύκλος: 250 €
  • Ρομποτική: 300 €*

Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής για το εργαστήριο που έχετε επιλέξει, γίνεται με κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

EFG EUROBANK-ERGASIAS
ΙΒΑΝ: GR7902600450000940200292677

Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το Επώνυμο και το Όνομα του μαθητή/μαθήτριας που θα συμμετάσχει και ένας κωδικός που αντιστοιχεί στο εργαστήριο που έχετε επιλέξει:

  • ΣΡ - Για το εργαστήριο Ρομποτικής
  • ΣΨΤ1 - Για το εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών & Animation 1 - Α' Κύκλος (Εισαγωγικό)
  • ΣΨΤ2 - Για το εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών & Animation 2 - Β' Κύκλος (Προχωρημένο)
  • Συνδυασμός αρχικών στην περίπτωση συμμετοχής ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας σε παραπάνω από ένα εργαστήρια π.χ. ΣΡ & ΣΨΤ1 για τη συμμετοχή στο Εργαστήριο Ρομποτικής και στο Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών & Animation - A’ Κύκλος

Μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον κηδεμόνα (που αναφέρεται στην αίτηση) για την επιβεβαίωση και ενημέρωση σχετικά με την συμμετοχή. Μην προχωρήσετε στην εξόφληση του κόστους συμμετοχής, εάν δεν έχουμε ακόμη επικοινωνήσει μαζί σας. Εάν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που υπάρχουν στην αντίστοιχη σελίδα.

Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση μη παρουσίας του μαθητή στα εργαστήρια, παρα μόνο εαν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.

*Εάν κάποιος μαθητής επιθυμεί να αγοράσει το ρομπότ, θα επιβαρυνθεί με ένα επιπλέον κόστος της τάξης των 200€.