Τοποθεσία

Πλογηθείτε με το OptiTRANS του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ 26.

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρεπει να φροντίσουν ανεξάρτητα την έγκαιρη μετάβαση των μαθητών στον χώρο το πρωί, καθώς επίσης και την αποχώρηση τους το απόγευμα.