Γενική Φόρμα Αξιολόγησης Εργαστηρίου Ρομποτικής

Στόχος του ερωτηματολογίου που ακολούθει είναι να μάθουμε πως αξιοποιήσατε τις γνώσεις που λάβατε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Ρομποτικής. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις όλων.