Γενική Φόρμα Αξιολόγησης Εργαστηρίου Ψηφιακών Τεχνών και Animation

Στόχος του ερωτηματολογίου που ακολούθει είναι να μάθουμε πως αξιοποιήσατε τις γνώσεις που λάβατε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Ψηφιακών Τεχνών & Animation. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις όλων.